DOI: Press Releases

LATEST

PR200993 26 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA, U L-GOVERNANZA


PR200992 25 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MINISTERU GĦAS-SAĦĦA Mediċina ġdida għall-kanċer tas-sider fuq il-formularju tal-Gvern


PR200991en 25th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS AND BY THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR EUROPEAN FUNDS Strong collaboration between Malta and Africa resulting in profitable investment and growth opportunities


PR200991 25 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ U MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-FONDI EWROPEJ


PR200990 25 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU: Il-Prim Ministru fi żjara lill-impjegati ta’ Burmarrad Commercials


PR200989 25 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX Wegħda oħra mwettqa bit-tnedija tal-Gozo Teleworking Scheme


PR200988 23 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ, L-ISPORT U L-VOLONTARJAT Jinfetħu mill-ġdid il-faċilitajiet sportivi ‘outdoor’ ta’ SportMalta


PR200987en 23rd May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND CAPITAL PROJECTS €100,000 investment in the infrastructure of the Rabat core


PR200987 23 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TRASPORT, L-INFRASTRUTTURA U L-PROĠETTI KAPITALI Investiment ta’ €100,000 fl-infrastruttura tal-qalba tar-Rabat


PR200986 23 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI U MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-FONDI EWROPEJ Aktar investiment b’risq il-bdiewa permezz ta’ fondi Ewropej


PR200985en 23rd May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE ENVIRONMENT, CLIMATE CHANGE AND PLANNING Greening of the Development Planning Fund


PR200985 23 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AMBJENT, IT-TIBDIL FIL-KLIMA U L-IPPJANAR Riforma ambjentali fid-Development Planning Fund


PR200984 23 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA Creditreform Rating tgħid li Malta se tibqa’ b’rating A+ u prospetti stabbli


PR200983 23 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MIS-SUPRETENDENT GĦAS-SAĦĦA PUBBLIKA


PR200982 22nd May 2020

PRESS RELEASE BY THE ARMED FORCES OF MALTA


PR200981 22nd May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 70 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 70 Maltese Version


PR200980en 22nd May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE NATIONAL HERITAGE, THE ARTS AND LOCAL GOVERNMENT Restoration has been completed on the façade and bell tower of St. Joseph’s Church in Santa Venera


PR200980 22 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI Jitlesta r-restawr tal-faċċata u l-kampnar tal-Knisja ta’ San Ġużepp f’Santa Venera


PR200979en 22nd May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE NATIONAL HERITAGE, THE ARTS AND LOCAL GOVERNMENT


PR200979 22 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI


PR200978en 22nd May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND CAPITAL PROJECTS AND THE MINISTRY FOR TOURISM AND CONSUMER PROTECTION


PR200978 22 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TRASPORT, L-INFRASTRUTTURA U L-PROĠETTI KAPITALI U MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR


PR200977en 22nd May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE FAMILY, CHILDREN’S RIGHTS AND SOCIAL SOLIDARITY


PR200977 22 ta’ Mejju 2020

​​STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI: Miżuri biex il-qraba jkunu jistgħu jaraw lir-residenti f’dar tal-anzjani


PR200976en 22nd May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE NATIONAL HERITAGE, THE ARTS AND LOCAL GOVERNMENT Malta supports continuity and investment in a vibrant cultural Europe


PR200976 22 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI Malta tappoġġja l-kontinwità u l-investiment f’Ewropa kulturali vibranti


PR200975en 22nd May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT Faculty for Education launches its COVID-19 outreach programme


PR200975 22 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL Il-Fakultà tal-Edukazzjoni tniedi l-programm ta’ outreach tagħha


PR200974 22 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-KAMRA TAD-DEPUTATI Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji jiddiskuti r-rapport tal-Mekkaniżmu u tal-Faċilità għall-Istabilità Finanzjarja Ewropea tas-sena 2018


PR200973en 22nd May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS A message from the Minister for Foreign and European Affairs Evarist Bartolo on the irregular migration crisis in the Mediterranean


PR200973 22 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ Messaġġ mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Evarist Bartolo dwar il-kriżi tal- migrazzjoni irregolari fil-Mediterran​


PR200972 22 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA Pass ’il quddiem għal normalità fil-pubblikazzjoni fil-qasam nutarili


PR200 971 22 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX Inawgurati l-ewwel eco-friendly feeding machines għall-annimali stray f’Għawdex


PR200970 22 ta’ Mejju 2020

​STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ, L-ISPORT U L-VOLONTARJAT: Linji gwida għal sport sigur


PR200969 21 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT U MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI: Il-President jirċievi għotja mingħand il-Ministru Scicluna b’risq il-Malta Community Chest Fund Foundation


PR200968en 21st May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE FAMILY, CHILDREN’S RIGHTS AND SOCIAL SOLIDARITY Covid-19 affected employees share benefit from more than €10 million


PR200968 21 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MIL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI Nefqa ta’ aktar minn €10 miljun f’benefiċċji addizzjonali


PR200967 21 ta’ Mejju 2020

STQARIJJA MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI Flus taċ-ċitazzjonijiet investiti fil-lokalitajiet


PR200966 21 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA, U L-GOVERNANZA Tnedija tal-istudju ‘Mapping The Rainbow – Researching the diverse colours of the LGBTIQ community’


PR200965 20th May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 69 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 69 Maltese Version


PR200964en 20th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TOURISM AND CONSUMER PROTECTION Operators in the tourism industry welcome the new protocols positively


PR200964 20 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR L-operaturi fl-industrija tat-turiżmu jilqgħu l-protokolli b’mod pożittiv


PR200963en 20th May 2020

PRESS RELEASE BY THE NATIONAL AUDIT OFFICE Annual Report and Financial Statements of the National Audit Office – 2019


PR200963 20 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU NAZZJONALI TAL-VERIFIKA: Rapport Annwali u Finanzjarju tal‑Uffiċċju Nazzjonali tal‑Verifika – 2019


PR200962 20 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ, L-ISPORT U L-VOLONTARJAT: Protokolli mediċi jiggwidaw it-triq lura għall-prattika tal-isport fil-miftuħ


PR200961en 20th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT AND THE MINISTRY FOR THE FAMILY, CHILDREN’S RIGHTS AND SOCIAL SOLIDARITY Distribution of books to all children in residential homes for children through a new initiative


PR200961 20 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL U MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI: Inizjattiva ġdida b’għoti ta’ kotba lit-tfal ta’ kull età fi djar residenzjali tat-tfal


PR200960en 20th May 2020

STATEMENT BY THE GOVERNMENT OF MALTA


PR200960 20 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA


PR200959en 20th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE ECONOMY, INVESTMENT AND SMALL BUSINESSES


PR200959 20 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, L-INVESTIMENT U N-NEGOZJI Ż-ŻGĦAR


PR200958en 20th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND CAPITAL PROJECTS: A new appointment in the Grand Harbour Regeneration Corporation


PR200958 20 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TRASPORT, L-INFRASTRUTTURA U L-PROĠETTI KAPITALI: Ħatra ġdida fil-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir


PR200957en 20th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE AND FINANCIAL SERVICES


PR200957 20 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI


PR200956en 19th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT Justice Emeritus Noel Cuschieri will be appointed NCHFE Head – attracts unanimous backing in Parliament


PR200956 19 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL L-Imħallef Emeritu Noel Cuschieri se jkun iċ-Chairperson il-ġdid tal-NCHFE – jikseb kunsens unanimu fil-Parlament


PR200955 19 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ, L-ISPORT U L-VOLONTARJAT Malta fuq quddiem fl-opportunitajiet għaż-żgħażagħ waqt l-imxija tal-COVID-19


PR200954 19 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT Il-President jiltaqa’ mal-ogħla awtoritajiet tas-saħħa


PR200953en 19th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE AND FINANCIAL SERVICES The European Commission approves the COVID-19 Interest Rate Subsidy Scheme


PR200953 19 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI. Il-Kummissjoni Ewropea tapprova l-Iskema ta’ Sussidju tal-Interessi


PR200952en 19th May 2020

PRESS RELEASE BY THE HEALTH PROMOTION AND DISEASE PREVENTION DIRECTORATE Information on how to ensure that water systems are safe against Legionella


PR200952 19 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MID-DIRETTORAT TAL-PROMOZZJONI TAS-SAĦĦA U L-PREVENZJONI TAL-MARD Tagħrif biex ikun assigurat li s-sistemi tal-ilma huma siguri kontra Leġjonella


PR200951en 19th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND CAPITAL PROJECTS Renovation works on the Domus and Salesians buildings in Dingli


PR200951 19 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TRASPORT, L-INFRASTRUTTURA U L-PROĠETTI KAPITALI Xogħlijiet ta’ rinovazzjoni fuq il-binjiet tad-Domus u tas-Salesjani f’Ħad-Dingli


PR200950 19 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR L-ikbar branding ta’ Malta hu li Malta hi destinazzjoni sikura


PR200949en 19th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY WITHIN THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER: Plans for Employment Law to be amended to reflect new realities – Minister Carmelo Abela


PR200949 19 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU FL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU: Pjanijiet sabiex il-Liġi dwar l-Impjiegi tiġi emendata b’mod li tirrifletti r-realtajiet ġodda – Ministru Carmelo Abela


PR200948en 19th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY WITHIN THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER Minister Carmelo Abela welcomes the launch of the Programme Statement of Intent 2020-2021 by PBS and notes a number of changes made in the document


PR200948 19 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU FL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU Il-Ministru Carmelo Abela jilqa’ t-tnedija tal-Programme Statement of Intent (PSI) tal-PBS għas-sena 2020-2021 u jinnota numru ta’ bidliet li saru fid-dokument


PR200947en 19th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT


PR200947 19 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZJONI U X-XOGĦOL: L-Avukat Neville Young jinħatar Kap Eżekuttiv tal-FTS


PR200946 19 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ


PR200945 19 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MINISTERU GĦAS-SAĦĦA Kapijiet Eżekuttivi ġodda għall-Isptar Monte Karmeli u l-Isptar Sir Paul Boffa​


PR200944 18th May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 68 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 68 Maltese Version


PR200943 18 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU Illum irridu nħallu lin-nies jgħixu ħajja ta’ kwalità tajba fil-kuntest ta’ ċirkostanza ta’ saħħa pubblika tajba li għandna llum – il-Prim Ministru Robert Abela


PR200942 18 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-ANZJANITÀ ATTIVA U L-PERSUNI B’DIŻABILITÀ


PR200941 18 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU: Il-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali qed ikompli jieħu nifs ġdid wara 40 sena sħaħ


PR200940en 18th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT


PR200940 18 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL


PR200939en 17th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR JUSTICE, EQUALITY AND GOVERNANCE


PR200939 17 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA


PR200938 17th May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 67 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 67 Maltese Version


 PR200937en 17th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE AND FINANCIAL SERVICES


PR200937 17 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI


PR200936 16th May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 66 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 66 Maltese Version


PR200935en 16th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE ENVIRONMENT, CLIMATE CHANGE AND PLANNING Investment towards improving our natural environment and wellbeing: rehabilitation of Majjistral Park


PR200935 16 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AMBJENT, IT-TIBDIL FIL-KLIMA U L-IPPJANAR Investiment lejn it-titjib tal-ambjent naturali u l-benesseri tagħna: ir-riabilitazzjoni tal-Park tal-Majjistral


PR200934en 16th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND CAPITAL PROJECTS AND THE MINISTRY FOR TOURISM AND CONSUMER PROTECTION


PR200934 16 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TRASPORT, L-INFRASTRUTTURA U L-PROĠETTI KAPITALI U MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR: Parkeġġ ġdid għall-komunità f’Birżebbuġa b’investiment ta’ €3.2 miljun


PR200933 16 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ, L-ISPORT U L-VOLONTARJAT: Il-ħolma tan-Naxxarin se ssir realtà


PR200932 16 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU, MILL-MINISTERU GĦAS-SAĦĦA U MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-FONDI EWROPEJ


PR200931 16 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL


PR200930 16 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT: ‘Għajta Waħda’ – kunċerti ta’ għaqda nazzjonali minn għada fuq l-istazzjonijiet lokali


PR200928en 15th May 2020

PRESS RELEASE BY THE GOVERNMENT OF MALTA


PR200928 15 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA


PR200927 15th May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 65 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 65 Maltese Version


PR200926en 15th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR HOME AFFAIRS, NATIONAL SECURITY AND LAW ENFORCEMENT Putting a strong system in place that alleviates the burden of irregular migration on the country


PR200926 15 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI: Strutturi b’saħħithom biex jittaffa l-piż tal-immigrazzjoni irregolari minn fuq pajjiżna


PR200925en 15th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TOURISM AND CONSUMER PROTECTION: Clear protocols for the tourism industry are expected by next Monday


PR200925 15 ta’ Mejju 2020

TQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR: Sa nhar it-Tnejn li ġej mistennija protokolli ċari għall-industrija tat-turiżmu


PR200924 15 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL: 123 tablet jew laptop u 132 servizz ta’ internet b’xejn mogħtija lil tfal vulnerabbli


PR200923 15 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI Iċċelebrat il-Jum Internazzjonali tal-Familja


PR200922en 15th May 2020

PRESS RELEASE BY THE ELECTORAL COMMISSION Revised General Elections Electoral Register


PR200922 15 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-KUMMISSJONI ELETTORALI Reviżjoni tar-Reġistru Elettorali għall-Elezzjoni Ġenerali


PR200921 14th May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 64 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 64 Maltese Version


PR200920en 14th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR AGRICULTURE, FISHERIES AND ANIMAL RIGHTS


PR200920 14 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-BIEDJA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI


PR200919en 14th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND CAPITAL PROJECTS AND THE MINISTRY FOR GOZO The Mġarr Port Marina project has reached an advanced stage


PR200919 14 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TRASPORT, L-INFRASTRUTTURA U L-PROĠETTI KAPITALI U MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX Il-proġett fil-Menqa tal-Port tal-Imġarr jilħaq stadju avvanzat


PR200918 14 ta’ Mejju 2020

​STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU “Grat ħafna għas-servizz u l-protezzjoni li joffrulna dawn l-eroj – lejl u nhar, erbgħa u għoxrin siegħa kuljum” – Il-Prim Ministru waqt żjara fost ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili


PR200917en 14th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE FAMILY, CHILDREN’S RIGHTS AND SOCIAL SOLIDARITY More than 10,000 applications received for benefits related to Covid-19


PR200917 14 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MIL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI Aktar minn 10,000 applikazzjoni ta’ benefiċċji b’rabta mal-COVID-19


PR200916 14 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ, L-ISPORT U L-VOLONTARJAT Għaddej ġmielu x-xogħol fil-pixxina tas-Sirens ASC


PR200915en 14th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE ECONOMY, INVESTMENT AND SMALL BUSINESSES €2,500,000 in Industrial Rent Subsidy Scheme 2020


PR200915 14 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, INVESTIMENT U NEGOZJI ŻGĦAR €2,500,000 għall-Iskema ta’ Sussidju ta’ Kirja Industrijali 2020


PR200914en 14th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT


PR200914 14 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL


PR200913 14 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA Malta l-ewwel fl-Ewropa fid-drittijiet ta’ persuni LGBTIQ


PR200912 13th May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 63 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 63 Maltese Version


PR200911en 13th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND CAPITAL PROJECTS


PR200911 13 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TRASPORT, L-INFRASTRUTTURA U L-PROĠETTI KAPITALI: Ħatriet ġodda fi Projects Malta u Projects Plus


PR200910 13th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR NATIONAL HERITAGE, THE ARTS AND LOCAL GOVERNMENT


PR200909en 13th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT A think tank about the future of education is established in the light of Covid-19 and beyond


PR200909 13 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL Jitwaqqaf think tank dwar l-edukazzjoni t’għada fid-dawl tal-Covid-19 u ‘l hinn


PR200908 13 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI


PR200907en 13th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR JUSTICE, EQUALITY AND GOVERNANCE The publication of the government’s proposals for judicial and institutional reforms


PR200907 13 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA Ippubblikati l-proposti tal-Gvern għal riformi fil-Ġudikatura u riformi istituzzjonali oħra


PR200906en 13th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND CAPITAL PROJECTS More than 65% of the Marsa Junction Project and more than 50% of the Santa Luċija Tunnels project complete


PR200906 13 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TRASPORT, L-INFRASTRUTTURA U L-PROĠETTI KAPITALI Aktar minn 65% tal-proġett tal-Marsa Junction u aktar minn 50% tal-proġett tal-mini ta’ Santa Luċija huma lesti


PR200905en 13th May 2020

PRESS RELEASE BY THE ELECTORAL COMMISSION Casual election to elect a member of Parliament in the Eighth Electoral District


PR200905 13 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-KUMMISSJONI ELETTORALI Elezzjoni każwali għall-membru parlamentari fit-Tmien Distrett Elettorali


PR200904 13 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AKKOMODAZZJONI SOĊJALI Jitwaqqaf Panel ta’ Arbitraġġ fi ħdan l-Awtorità tad-Djar


PR200903en 13th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT Framework for the preparation of re-opening of educational institutions drawn up


PR200903 13 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL Jitfassal qafas ta’ tħejjija għall-ftuħ mill-ġdid tal-istituzzjonijiet edukattivi


PR200902 13 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MILL-MINISTERU GĦAS-SAĦĦA


PR200901 12th May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 62 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 62 Maltese Version


PR200900 12 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MILL-MINISTERU GĦAS-SAĦĦA Malta tirreġistra l-ogħla rata ta’ żieda ta’ infermiera fl-Unjoni Ewropea


PR200899en 12th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR JUSTICE, EQUALITY AND GOVERNANCE


PR200899 12 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA


PR200898 12 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA Malta mfaħħra mill-Għaqda Dinjija tat-Turiżmu għax-xogħol li sar u li qed isir fis-settur


PR200897 12 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU Il-Prim Ministru jżur lill-ħaddiema tal-Malta Enterprise – Aktar minn €50 miljun f’għajnuna lill-ħaddiema fix-xahar


PR200896 12 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI


PR200895en 12th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE NATIONAL HERITAGE, THE ARTS AND LOCAL GOVERNMENT


PR200895 12 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI


PR200894 12 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR: Sebgħin fil-mija tax-xogħlijiet tal-park għall-familji fil-Foss ta’ Ħaż-Żabbar jinsabu lesti


PR200893en 12th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT: School of Art €5 million refurbishment project well underway


PR200893 12 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL: Il-proġett ta’ restawr tal-Iskola tal-Arti b’investiment ta’ €5 miljun miexi b’ritmu tajjeb ħafna


PR20089en 12th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR AGRICULTURE, FISHERIES AND ANIMAL RIGHTS: Launch of AgriConnect


PR200892 12 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-BIEDJA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI: It-tnedija ta’ AgriConnect


PR200891 11th May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 61 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 61 Maltese Version


PR200890 11 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU


PR200889 11 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT, MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI, U MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR


PR200888 11ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU FL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU: Tislima lill-memorja tas-Sur Anthony Tabone


PR200887en 11th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND CAPITAL PROJECTS AND BY THE MINISTRY FOR NATIONAL HERITAGE, THE ARTS AND LOCAL GOVERNMENT: Another open space for the Siġġiewi community


PR200887 11 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TRASPORT, L-INFRASTRUTTURA U L-PROĠETTI KAPITALI U MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI: Spazju miftuħ ieħor għall-komunità tas-Siġġiewi


PR200886 11 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI: Imwettqa 81% tal-miżuri li jirregolaw is-servizzi soċjali


PR200885 11 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX Mixegħla fiċ-Ċittadella bħala ringrazzjament lill-frontliners


PR200884en 11th May 2020

PRESS RELEASE BY THE ELECTORAL COMMISSION Casual election to elect a member of Parliament in the Eighth Electoral District


PR200884 11 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-KUMMISSJONI ELETTORALI Elezzjoni każwali għall-membru parlamentari fit-Tmien Distrett Elettorali


PR200883 11 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA, U L-GOVERNANZA Miżura biex nersqu lejn in-normalità fil-Qorti


PR200882 11 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX 3,000 maskra b’xejn għall-Għawdxin li jinżlu jaħdmu Malta


PR200881en 10th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS


PR200881 10 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ


PR200880 10th May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 60 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 60 Maltese Version


PR200879 10 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MILL-MINISTERU GĦAS-SAĦĦA Swali tal-Università ta’ Malta jinbidlu fi swali temporanji


PR200878 10th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE AND FINANCIAL SERVICES Finance Minister in EUROGROUP meeting to approve the COVID-19 Pandemic Crisis Support package


PR200877 10 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT


PR200876 9th May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 59 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 59 Maltese Version


PR200875en 9th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR NATIONAL HERITAGE, THE ARTS AND LOCAL GOVERNMENT A digitisation strategy for Malta’s culture and national heritage


PR200875 9 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI Strateġija nazzjonali ta’ diġitizzazzjoni għall-kultura u l-wirt nazzjonali


PR200874en 9th May 2020

PRESS RELEASE BY THE ELECTORAL COMMISSION: Casual election to elect a member of parliament in the Eighth Electoral District


PR200874 9 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-KUMMISSJONI ELETTORALI: Elezzjoni każwali għall-membru parlamentari fit-Tmien Distrett Elettorali


PR200873 9 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI U MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI


PR200872en 9th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE ECONOMY, INVESTMENT AND SMALL BUSINESSES


PR200872 9 ta’ Mejju2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, INVESTIMENT U NEGOZJI ŻGĦAR


PR200871 8th May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 58 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 58 Maltese Version


PR200870 8 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI


PR200869 8 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ENERĠIJA U L-IMMANIĠĠJAR TAL-ILMA : 1,700 dar jibbenefikaw mill-iskema tar-roof insulation u double glazing


PR200868en 8th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE NATIONAL HERITAGE, THE ARTS AND LOCAL GOVERNMENT


PR200868 8 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI


PR200867 8 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI Għall-ewwel darba, il-Malta Red Cross tniedi kors online tal-ewwel għajnuna minħabba ċ-ċirkostanzi b’rabta mal-COVID-19


PR200866en 8th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TOURISM AND CONSUMER PROTECTION €5 million investment: Launched e-learning training scheme for the tourism industry


PR200866 8 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR Investiment ta’ €5 miljun: imnedija skema ta’ taħriġ għall-industrija tat-turiżmu


PR200865en 8th May 2020

​​​PRESS RELEASE BY THE MINISTRY WITHIN THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER: “We are grateful for the efforts by both the business sector and their employees, during COVID-19” – Carmelo Abela


PR200865 8 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU FI ĦDAN L-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU


PR200864 8 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI U MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ, L-ISPORT U L-VOLONTARJAT Imniedi fond ta’ emerġenza għall-għaqdiet volontarji


PR200863 8 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA: Ħatriet li jkomplu jsaħħu s-sistema ġudizzjarja ta’ pajjiżna


PR200862en 8th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE ECONOMY, INVESTMENT AND SMALL BUSINESSES


PR200862 8 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, INVESTIMENT U NEGOZJI ŻGĦAR


PR200861en 8th May 2020

​PRESS RELEASE BY THE ELECTORAL COMMISSION: Casual election to elect a Member of Parliament in the eighth electoral district


PR200561 8 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-KUMMISSJONI ELETTORALI:Elezzjoni każwali għall-Membru Parlamentari fit-tmien distrett elettorali


PR200860en 8th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT: Institute for Education launches the prospectus for next year with new additional subjects


PR200860 8 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL: Jitħabbar il-Prospectus tal-Istitut għall-Edukazzjoni b’diversi suġġetti ġodda


PR200859 8 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU FI ĦDAN L-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU Konsultazzjoni pubblika dwar proposti ta’ emendi fil-Liġi tax-Xandir Kapitlu 350


PR200858en 8th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY WITHIN THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER “An EU more for the people, close to the people, for the people” – Minister Abela


PR200858 8 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU FI ĦDAN L-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU “Unjoni Ewropea li tkun aktar tan-nies, qrib in-nies, u għan-nies” – il-Ministru Carmelo Abela


PR200857 7 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL


PR200856 7th May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 57 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 57 Maltese Version


PR200855 7 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MALTA EMBELLISHMENT AND LANDSCAPING PROJECT B’referenza għar-rapporti li dehru fil-media dwar l-annimali fil-ġnien ta’ San Anton


PR200854 7 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX Ġest ta’ ringrazzjament mill-Ministru għal Għawdex fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm


PR200853en 7th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR NATIONAL HERITAGE, THE ARTS AND LOCAL GOVERNMENT


PR200853 7 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI


PR200852en 7th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR HOME AFFAIRS, NATIONAL SECURITY AND LAW ENFORCEMENT


PR200852 7 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI


PR200851 7 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA Il-familji Maltin u Għawdxin għandhom ir-raba’ l-orħos kontijiet fl-Unjoni Ewropea u t-tieni l-orħos fiż-żona ewro


PR200850en 7th May 2020

​PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE FAMILY, CHILDREN’S RIGHTS AND SOCIAL SOLIDARITY: More than €7 million spent on social benefits related to Covid-19


PR200850 7 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MIL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI: Jingħataw aktar pagamenti b’rabta mal-COVID-19


PR200849 7 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT


PR200848en 7th May 2020

PRESS RELEASE BY THE ELECTORAL COMMISSION: Casual election to elect a member of parliament in the Eighth Electoral District


PR200848 7 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-KUMMISSJONI ELETTORALI: Elezzjoni każwali għall-membru parlamentari fit-Tmien Distrett Elettorali


PR200847 7 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI Ċelebrazzjoni ta’ 64 sena fil-qasam tas-solidarjetà soċjali


PR200846en 7th May 2020

PRESS RELEASE BY THE NATIONAL CELEBRATIONS FOUNDATION: FĊN with various initiatives for the 75th anniversary from WW2


PR200846 7 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-FONDAZZJONI ĊELEBRAZZJONIJIET NAZZJONALI: FĊN B’diversi inizjattivi għall-75 anniversarju mit-Tieni Gwerra


PR200845 7th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR JUSTICE, EQUALITY AND GOVERNANCE


PR200844 6th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR NATIONAL HERITAGE, THE ARTS AND LOCAL GOVERNMENT


PR200843 6th May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 56 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 56 Maltese Version


PR200842 6 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL


PR200841en 6th May 2020

PRESS RELEASE BY THE NATIONAL AUDIT OFFICE Performance Audit: Tackling Child Abuse


PR200841 6 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU NAZZJONALI TAL-VERIFIKA ​Rapport fuq Verifika ta’ Effettività: Tackling Child Abuse


PR200840 6th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE AND FINANCIAL SERVICES: EC forecasts Malta with third lowest negative growth rate in the euro area


PR200839 6 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-ISPEAKER Jibda jiltaqa’ l-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet ta’ Għawdex


PR200838en 6th May 2020

PRESS RELEASE BY THE ELECTORAL COMMISSION: Casual election to elect a member of parliament in the eighth electoral district


PR200838 6 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-KUMMISSJONI ELETTORALI: Elezzjoni każwali għal membru parlamentari fit-tmien distrett elettorali


PR200837 6 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX: Jingħataw 120 ktieb b’valur ta’ €3,200 lil-Librerija Pubblika tar-Rabat, Għawdex


PR200836en 6th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR HOME AFFAIRS, NATIONAL SECURITY AND LAW ENFORCEMENT


PR200836 6 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI


PR200835en 6th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE ECONOMY, INVESTMENT AND SMALL BUSINESSES


PR200835 6 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, INVESTIMENT U NEGOZJI ŻGĦAR


PR200834 6 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAS-SEGRETARJU PERMANENTI EWLIENI


PR200833en 6th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND CAPITAL PROJECTS AND THE MINISTRY FOR THE NATIONAL HERITAGE, THE ARTS AND LOCAL GOVERNMENT More open spaces in the community


PR200833 6 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TRASPORT, INFRASTRUTTURA U PROĠETTI KAPITALI U MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI


PR200832en 6th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT MCAST announces prospectus for next academic year: more than 190 full-time courses for over 7,000 students


PR200832 6 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL L-MCAST iħabbar il-prospectus għas-sena akkademika li jmiss: iktar minn 190 kors full-time għal iktar minn 7,000 student


PR200831 6 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA Tbassir li l-ekonomija Maltija se ssofri daqqa anqas mill-medja li tkun irkuprata fl-2021


PR200830 6 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA, U L-GOVERNANZA Għotja ta’ maskri protettivi lil Dar Merħba Bik


PR200829 5 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU FL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU Il-Ministru Carmelo Abela jagħmilha ċara li l-ħaddiema ma jistgħux jaqbdu u ma jmorrux għax-xogħol jekk fejn jaħdmu issa huwa miftuħ


PR200828 5th May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 55 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 55 Maltese Version


PR200827en 5th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT Adequate flexibility in use of funds crucial to regenerate EU member states’ economies


PR200827 5 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL


PR200826en 5th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR JUSTICE, EQUALITY AND GOVERNANCE AND THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR EUROPEAN FUNDS Launch of Legislation.mt – Malta’s new web portal, improving the overall efficient access to legal resources


PR200826 5 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA U MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-FONDI EWROPEJ It-tnedija ta’ Legislation.mt – Portal ġdid biex iżid l-effiċjenza u l-aċċess għar-riżorsi legali


PR200825 5 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MILL-MINISTERU GĦAS-SAĦĦA


PR200824en 5th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT An additional eleven research projects to be funded a total of €600,000 by the University of Malta


PR200824 5 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL €600,000 għal ħdax-il proġett ieħor ta’ riċerka mill-Università ta’ Malta


PR200823en 5th May 2020

PRESS RELEASE BY THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR ACTIVE AGEING AND PERSONS WITH DISABILITY Two private companies donate a total of 22,000 masks to residences of the elderly and persons with disability


PR200823 5 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-ANZJANITÀ ATTIVA U L-PERSUNI B’DIŻABILITÀ Donazzjoni ta’ 22,000 maskra protettiva minn żewġ kumpaniji privati lid-djar tal-anzjani u l-persuni b’diżabilità


PR200822en 5th May 2020

PRESS RELEASE BY THE ELECTORAL COMMISSION: Casual election to elect a member of parliament in the Eighth Electoral District


PR200822 5 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-KUMMISSJONI ELETTORALI Elezzjoni każwali għall-membru parlamentari fit-Tmien Distrett Elettorali


PR200821 4th May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 54 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 54 Maltese Version


PR200820en 4th May 2020

​PRESS RELEASE BY THE NATIONAL AUDIT OFFICE: Towards the Regulation of Lobbying in Malta: A Consultation Paper – Commissioner for Standards in Public Life | Feedback by the National Audit Office


PR200820 4 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU NAZZJONALI TAL-VERIFIKA


PR200819 4 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-ANZJANITÀ ATTIVA U L-PERSUNI B’DIŻABILITÀ


PR200818 4 ta’ Mejju 2020

​STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-ISPEAKER


PR200817en 4th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND CAPITAL PROJECTS Minister Ian Borg meets with the Malta Maritime Forum


PR200817 4 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TRASPORT, L-INFRASTRUTTURA U L-PROĠETTI KAPITALI: Il-Ministru Ian Borg jiltaqa’ mal-Malta Maritime Forum


PR200816en 4th May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE FAMILY, CHILDREN’S RIGHTS AND SOCIAL SOLIDARITY


PR200816 4 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI


PR200815 4 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU Il-Gvern Malti qeda dejjem l-obbligi tiegħu ta’ kordinament u ta’ salvataġġ – il-Prim Ministru Robert Abela


PR200814 4 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAĊ-ĊITTADINANZA U KOMUNITAJIET: Tittieħed azzjoni sabiex ikun possibbli li tintuża t-tipa Maltija fir-Reġistru Pubbliku


PR200813 4 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARI: Il-Ministru Scicluna b’għotja finanzjarja lill-każini tal-banda Maltin u Għawdxin


PR200812 4 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU FL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU


PR200811 4 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ENERĠIJA U L-IMMANIĠĠJAR TAL-ILMA: Opportunità lill-pubbliku biex jinvesti f’enerġija aktar nadifa


PR200810 3 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, INVESTIMENT U NEGOZJI ŻGĦAR Il-Gvern iffissa prezz massimu għal disposable surgical masks u face shields fl-aqwa interess tal-konsumatur


PR200809 3rd May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 53 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 53 Maltese Version


PR200808 3 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA


PR200807 3rd May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS


PR200806en 3rd May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TOURISM AND CONSUMER PROTECTION Over €600,000 investment at the Malta National Aquarium during COVID-19


PR200806 3 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR Investiment ta’ aktar minn €600,000 fl-Akwarju Nazzjonali Malti


PR200805 2nd May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 52 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 52 Maltese Version


PR200804en 2nd May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR SOCIAL ACCOMMODATION: Dr Mary Grace Vella appointed chairperson of the affordable housing board


PR200804 2 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AKKOMODAZZJONI SOĊJALI: Dr Mary Grace Vella tinħatar chairperson tal-bord għall-akkomodazzjoni affordabbli


PR200803en 2nd May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TOURISM AND CONSUMER PROTECTION AND THE MINISTRY FOR THE NATIONAL HERITAGE, THE ARTS AND LOCAL GOVERNMENT


PR200803 2 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR U MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI


PR200802 1st May 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 51 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 51 Maltese Version


PR200801 1 ta’ Mejju 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU


PR200800 1st May 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR HOME AFFAIRS, NATIONAL SECURITY AND LAW ENFORCEMENT


PR200799 30th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 50 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 50 Maltese Version


PR200798en 30th April 2020

PRESS RELEASE BY THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT for Active Ageing and Persons with Disability Sanondaf will be fumigating the outer areas of all elderly care homes voluntarily


PR200798 30 ta’ April 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-ANZJANITÀ ATTIVA U L-PERSUNI B’DIŻABILITÀ Il-kumpanija Sanondaf se tkun qed tiffumiga ż-żoni ta’ barra tar-residenzi tal-anzjani kollha b’mod volontarju


PR200797en 30th April 2020

​ENVIRONMENTAL HEALTH DIRECTORATE NOTICE


PR200797 30 ta’ April 2020

AVVIŻ MID-DIRETTORAT GĦAS-SAĦĦA AMBJENTALI


PR200796en 30th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR SOCIAL ACCOMMODATION 500 families will benefit from an investment of €2.6 million in the regeneration of Housing Estates


PR200796 30 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AKKOMODAZZJONI SOĊJALI B’investiment ta’ €2.6 miljun, 500 familja se jibbenefikaw minn proġett ta’ riġenerazzjoni fil-housing estates


PR200795 30 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT Messaġġ mill-President George Vella fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħaddiem


PR200794 30 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU Lejliet Jum il-Ħaddiem, il-Prim Ministru jżur kumpanija Maltija li tesporta apparat mediku madwar id-dinja


PR200793en 30th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE ECONOMY, INVESTMENT AND SMALL BUSINESSES


PR200793 30 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, INVESTIMENT U NEGOZJI ŻGĦAR


PR200792 30 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX L-impjegati tas-settur privat li jinżlu jaħdmu Malta jingħataw €650 f’sussidju bħal dawk tas-settur pubbliku


PR200791en 30th April 2020

PRESS RELEASE BY THE OFFICE OF THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTRY FOR HEALTH Take the test


PR200791 30 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MILL-MINISTERU GĦAS-SAĦĦA Ħu t-test


PR200790 29th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 49 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 49 Maltese Version


PR200789en 29th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND CAPITAL PROJECTS Digital conference call about the transport sector between Malta and other EU Member States


PR200789 29 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TRASPORT, L-INFRASTRUTTURA U L-PROĠETTI KAPITALI Laqgħa ta’ konferenza diġitali dwar is-settur tat-trasport bejn Malta u l-istati membri oħra tal-UE


PR200788 29 ta’ April 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ, L-ISPORT U L-VOLONTARJAT Aġenzija Żgħażagħ bi pjattaforma online


PR200787 29 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI U MILL-MINISTERU FI ĦDAN L-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU Il-Ministru Scicluna jippreżenta l-Programm Nazzjonali ta’ Riforma lill-imsieħba soċjali


PR200786 29 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA Vot ta’ fiduċja ieħor fil-Gvern


PR200785 29th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE AND FINANCIAL SERVICES Auction results and allocation of the Malta Government Stock Issue – May 2020


PR200784 29 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MINISTERU GĦAS-SAĦĦA Għaddej xogħol intensiv ta’ manutenzjoni f’diversi swali f’Monte Karmeli


PR200783en 29th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY WITHIN THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER AND BY THE MINISTRY FOR THE ECONOMY, INVESTMENT & SMALL BUSINESSES Government insists with social partners that any abuse by employers will not be tolerated.We all need to do our utmost


PR200783 29 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU FL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU U L-MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, INVESTIMENT U NEGOZJI ŻGĦAR Il-Gvern jinsisti mal-imsieħba soċjali li abbużi minn min inħaddem mhux ser ikunu ittolerati. Kulħadd irid jagħmel l-almu tiegħu


PR200782en 29th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE FAMILY, CHILDREN’S RIGHTS AND SOCIAL SOLIDARITY €5.81 million spent on social benefits related to Covid-19


PR200782 29 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI S’issa nefqa ta’ €5.81 miljun fuq benefiċċji marbuta mal-Covid-19


PR200781en 29th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR NATIONAL HERITAGE, ARTS AND LOCAL GOVERNMENT Valletta Old Abattoir Regeneration is in its Final Stages


PR200781 29 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI Ir-riġenerazzjoni tal-Biċċerija l-Antika fil-Belt Valletta waslet fl-aħħar stadju


PR200780en 29th April 2020

PRESS RELEASE BY THE NATIONAL AUDIT OFFICE Addendum Investigation: The Mater Dei Hospital Project


PR200780  29 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU NAZZJONALI TAL-VERIFIKA Investigazzjoni supplimentarja—Il-Proġett tal-Isptar Mater Dei


PR200779en 29th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR HOME AFFAIRS, NATIONAL SECURITY AND LAW ENFORCEMENT


PR200778 29 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU


PR200777en 29th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION & EMPLOYMENT, THE MINISTRY FOR TRANSPORT, INFRASTRUCTURE & CAPITAL PROJECTS, THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR LANDS AND CONSTRUCTION & BY THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR YOUTH, SPORT & VOLUNTARY ORGANISATIONS


PR200777 29 ta’ April 2020

​​​STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL, MILL-MINISTERU GĦAT-TRASPORT, L-INFRASTRUTTURA U L-PROĠETTI KAPITALI, MIS-SEG. PARL. GĦALL-ARTIJIET U L-KOSTRUZZJONI U MIS-SEG. PARL. GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ, SPORT U GĦAQDIET VOLONTARJI


PR200776en 29th April 2020

STATEMENT BY THE GOVERNMENT OF MALTA: Malta found to be among the top five countries in the world in terms of resistance to the COVID-19 pandemic


PR200776 29 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA: Scope Ratings: Malta mal-ħames l-aqwa pajjiżi fid-dinja f’dik li hi reżistenza għall-pandemija ta’ Covid-19


PR200775 29 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ: Il-gvern isellem il-memorja tal-Gran Mastru tal-Ordni Sovran ta’ Malta


PR200774 29th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MALTA COMPETITION AND CONSUMER AFFAIRS AUTHORITY, TECHNICAL REGULATIONS DIVISION OBO THE FOOD SAFETY COMMISSION Notification regarding ‘Chewable Hair Vitamins’ ® manufactured by HAIRBURST, UK


PR200773en 29th April 2020

PRESS RELEASE BY THE ELECTORAL COMMISSION: Electoral register published in the Government Gazette


PR200773 29 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-KUMMISSJONI ELETTORALI: Reġistru elettorali ppubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern


PR200772 28th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 48 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 48 Maltese Version


PR200771en 28th April 2020

PRESS RELEASE BY THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR EUROPEAN FUNDS


PR200771 28 ta’ April 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-FONDI EWEROPEJ


PR200770en 28th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE ENVIRONMENT, CLIMATE CHANGE AND PLANNING: Plans to regulate the construction waste sector sustainably and in the long term


PR200770 28 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AMBJENT, IT-TIBDIL FIL-KLIMA U L-IPPJANAR: Pjan biex is-settur tal-iskart tal-kostruzzjoni jiġi rregolat fit-tul u b’mod sostenibbli


PR200769 28th April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, INVESTIMENT U NEGOZJI ŻGĦAR: Dr Gordon Cordina nominat bħala Chairman tal-Bord tal-Bank of Valletta


PR200768 28th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE AND FINANCIAL SERVICES:Pricing Guidelines of Fixed Rate Malta Government Stock Issue May 2020


PR200767 28th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR ENERGY AND WATER MANAGEMENT:​ EU Ministers discuss the impact of the Covid-19 pandemic on the energy sector


PR200766en 28th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE AND FINANCIAL SERVICES: Floating rate Malta government stock 2020 (VI)


PR200766 28 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI: Stock tal-gvern ta’ Malta 2020 (VI) b’rata ta’ mgħax li tvarja


PR200765en 28th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT: More than 1000 lessons and activities for students of all ages on a new online resource portal


PR200765 28 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL: Iktar minn 1,000 lezzjoni u attività għall-istudenti kollha fuq portal ġdid ta’ riżorsi


PR200764 28 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU FL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU: Tislima lill-memorja ta’ Joyce Guillaumier, pijuniera tax-xandir


PR200763 27th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 47 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 47 Maltese Version


PR200762en 27th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TOURISM AND CONSUMER PROTECTION Malta puts forward six proposals at the EU Tourism Ministers’ Conference and joins six Member States in calling for mechanisms to spearhead tourism growth after COVID19


PR200762 27 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR Malta tippreżenta 6 proposti biex ikun mgħejun is-settur turistiku. Tingħaqad ma’ 6 stati membri oħra favur mekkaniżmi mill-UE sabiex nixprunaw mill-ġdid it-turiżmu wara l-COVID-19


PR200761 27 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX Titranġa t-Triq tal-Qaċċa fix-Xagħra


PR200760 27 ta’ April 2020

​STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU: Il-Prim Ministru rikonoxxenti u grat lejn il-ħidma tal-Forzi Armati ta’ Malta


PR200759 26th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 46 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 46 Maltese Version


PR200758 26 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT


PR200757en 26th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE FAMILY, CHILDREN’S RIGHTS AND SOCIAL SOLIDARITY AND BY THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR ACTIVE AGEING AND PERSONS WITH DISABILITY The Social Care Standards Authority issues the outcome of the Gozo hotel investigati


PR200757 26 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI U MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-ANZJANITÀ ATTIVA U PERSUNI B’DIŻABBILTÀ L-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali toħroġ l-eżitu tal-investigazzjoni fil-konfront ta


PR200756 25th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 44 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 44 Maltese Version


PR200755 25 ta’ April 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-ANZJANITÀ ATTIVA U L-PERSUNI B’DIŻABILITÀ L-Aġenzija Sapport tħejji webinars għal familji ta’ persuni b’diżabilità


PR200754en 25th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE NATIONAL HERITAGE, THE ARTS AND LOCAL GOVERNMENT AND THE MINISTRY WITHIN THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER


PR200754 25 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, ARTI U GVERN LOKALI U MILL-MINISTERU FI ĦDAN L-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU


PR200753 25 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU


PR200752 25 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA UGWALJANZA U GOVERNANZA: Tisħiħ ta’ assistenza legali professjonali bla ħlas lill-vittmi ta’ vjolenza domestika​


PR200751en 25th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE ECONOMY, INVESTMENT AND SMALL BUSINESSES


PR200751 25 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, INVESTIMENT U NEGOZJI ŻGĦAR


PR200750en 25th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE ECONOMY, INVESTMENT AND SMALL BUSINESSES The European Commission praises the Maltese Government’s economic support measures aimed at safeguarding businesses and the self-employed as well as thousands of employees


PR200750 25 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, INVESTIMENT U NEGOZJI ŻGĦAR Il-Kummissjoni Ewropea tfaħħar il-miżuri ta’ appoġġ ekonomiku tal-Gvern Malti mmirati biex jissalvagwardjaw in-negozji u dawk li jaħdmu għal rashom kif ukoll eluf ta’ impjegati


PR200749 25 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MINISTERU GĦAS-SAĦĦA


PR200748 24th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 44 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 44 Maltese Version


PR200747en 24th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY for Transport, Infrastructure and Capital Projects Financial aid for those who have invested or are going to invest in more sustainable means of transport – €3.5 million investment


PR200747 24 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TRASPORT, L-INFRASTRUTTURA U L-PROĠETTI KAPITALI Għajnuna finanzjarja għal min investa jew se jinvesti f’mezzi tat-trasport aktar sostenibbli – investiment ta’ €3.5 miljun


PR200746en 24th April 2020

STATEMENT BY THE GOVERNMENT OF MALTA


PR200746 24 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA


PR200745en 24th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE ENVIRONMENT, CLIMATE CHANGE AND PLANNING: Ten key changes to the Fuel Station Policy announced, strict restrictions on ODZ


PR200745 24 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AMBJENT, IT-TIBDIL FIL-KLIMA U L-IPPJANAR: Għaxar bidliet prinċipali fil-Fuel Stations Policy, restrizzjonijiet kbar fuq l-ODZ


PR200744 24 ta’ April 2020

​STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT: L-Ambaxxata Ċiniża f’Malta tagħti donazzjoni lill-MCCFF


PR200743 24 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI


PR200742en 24th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE FAMILY, CHILDREN’S RIGHTS AND SOCIAL SOLIDARITY: Free counselling sessions for the most vulnerable​


PR200742 24 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI: Counselling bla ħlas għal dawk l-iktar fil-bżonn


PR200741en 24th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE ECONOMY, INVESTMENT AND SMALL BUSINESSES


PR200741 24 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, L-INVESTIMENT U N-NEGOZJI Ż-ŻGĦAR


PR200740 24 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AKKOMODAZZJONI SOĊJALI Jitlesta x-xogħol tal-ġebla fi 3 blokok fis-sit tal-housing soċjali f’Birkirkara


PR200739 24 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAS-SEGRETARJU PERMANENTI EWLIENI


PR200738 24 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI Il-Qorti tal-Familja tagħti digriet sabiex isir l-aċċess b’superviżjoni b’mezzi awdjoviżivi


PR200737 23rd April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 43 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 43 Maltese Version


PR200736en 23rd April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TOURISM AND CONSUMER PROTECTION AND THE MINISTRY FOR THE NATIONAL HERITAGE, THE ARTS AND LOCAL GOVERNMENT Collaboration between Heritage Malta and the Malta Tourism Authority on various digital productions


PR200736 23 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR U MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI Kollaborazzjoni fuq sett ta’ produzzjonijiet virtwali bejn l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u Heritage Malta


PR200735en 23rd April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR AGRICULTURE, FISHERIES AND ANIMAL RIGHTS Launch of the ‘Agħżel il-Bnin…Agħżel il-Frisk’ campaign


PR200735 23 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI Tnedija tal-kampanja “Agħżel il-Bnin…Agħżel il-Frisk”


PR200734en 23rd April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE FAMILY, CHILDREN’S RIGHTS AND SOCIAL SOLIDARITY New beneficiary measures reach €4.3 million and save 5000 jobs


PR200734 23 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI €4.3 miljun fil-bwiet tan-nies u 5,000 impjieg sigur


PR200733 23 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA Tissaħħaħ ir-regolamentazzjoni tal-professjoni nutarili


PR200732 23rd April 2020

PRESS RELEASE BY THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR FINANCIAL SERVICES AND DIGITAL ECONOMY


PR200731 22 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ: Għajnuna umanitarja lil-Libja mill-Unjoni Ewropea


PR200730 22nd April 2020

​PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE AND FINANCIAL SERVICES: Surplus for the fourth consecutive year; debt-to-GDP ratio falls close to 40 per cent


PR200729 22nd April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 42 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 42 Maltese Version


PR200728 22 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR U MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-FONDI EWROPEJ: Jaslu fl-aħħar fażi x-xogħlijiet ta’ rinnovazzjoni fuq it-Torri l-Aħmar; sit turistiku fil-Mellieħa


PR200727en 22nd April 2020

PRESS RELEASE BY THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR EUROPEAN FUNDS The status quo in the field of migration is unacceptable and the European Union has to act


PR200727 22 ta’ April 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-FONDI EWROPEJ Mhuwiex aċċettabbli li kollox jibqa’ kif inhu fil-qasam tal-immigrazzjoni, u l-Unjoni Ewropea jeħtieġ tieħu azzjoni


PR200726 22 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX Il-gvern mexa skont il-proċeduri li ġew adottati dejjem matul is-snin


PR200725en 22nd April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR HOME AFFAIRS, NATIONAL SECURITY AND LAW ENFORCEMENT: 36 new correctional officers appointed


PR200725 22 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI Jieħdu l-ħatra 36 uffiċjal korrettiv ġdid


PR200724 22nd April 2020

PRESS RELEASE BY THE OFFICE OF THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTRY FOR HEALTH New community clinic to open in Marsaxlokk


PR200723en 22nd April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT A donation with a difference and for a good cause from agribusiness students


PR200723 22 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL Donazzjoni b’differenza mill-istudenti tal-Agrikummerċ lill-Community Chest Fund


PR200722 22 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI: Donazzjoni ta’ 6700 flixkun hand sanitizer


PR200721 22 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU: Il-Prim Ministru jsegwi mill-qrib lezzjoni online


PR200720 22 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-AĠENZIJA GĦALL-ĦARSIEN TAL-PERSUNI LI QED IFITTXU L-AŻIL


PR200719en 21st April 2020

PRESS RELEASE BY THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER Message to the nation by Prime Minister Robert Abela on his first hundred days as Prime Minister


PR200719 21 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU Messaġġ lin-nazzjon tal-Prim Ministru Robert Abela f’għeluq l-ewwel mitt jum bħala Prim Ministru


PR200718 21st April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 41 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 41 Maltese Version


PR200717 21 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA Oppożizzjoni li moħħha biss kif se tipprova tikseb xi punt politiku​


PR200716 21 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI Jissuktaw il-ftehimiet soċjali


PR200715en 21st April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT: National services provided by the Examinations Department recognised as being of a high standard and corporate


PR200715 21 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL: Is-servizzi nazzjonali offruti mid-Dipartiment tal-Eżamijiet rikonoxxuti li huma ta’ livell għoli u korporattiv


PR200714en 21st April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT AND BY THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR CITIZENSHIP AND COMMUNITIES IIP joins forces with the Ministry for Education to help students in need to provide them with a computer


PR200714 21 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL U MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAĊ-ĊITTADINANZA U L-KOMUNITAJIET L-IIP tingħaqad mal-Ministeru għall-Edukazzjoni b’għajnuna lil studenti vulnerabbli li m’għandhomx kompjuter


PR200713 21 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AKKOMODAZZJONI SOĊJALI Sħubija bejn is-servizzi tas-saħħa, il-housing u u t-tielet settur; Iffaċilitat l-iswab test tal-Covid-19 għal persuni bi sfidi ta’ homelessness


PR200712en 21st April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE AND FINANCIAL SERVICES: New Issue of Fixed Rate Malta Government Stock by Auction – May 2020


PR200712 21 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI Ħruġ Ġdid b’Irkant ta’ Stock tal-Gvern ta’ Malta b’Rata ta’ Mgħax Fissa – Mejju 2020


PR200711en 21st April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TOURISM AND CONSUMER PROTECTION ITS launches its prospectus for year 2020-2021 and two new pioneer programmes


PR200711 21 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR L-ITS iniedi l-prospett tiegħu għas-sena 2020-2021 u żewġ programmi pijunieri ġodda


PR200710 21st April 2020

PRESS RELEASE BY THE OFFICE OF THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTRY FOR HEALTH Mount Carmel Hospital undergoes considerable changes to be prepared for COVID-19 patients


PR200709 21 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, INVESTIMENT U NEGOZJI ŻGĦAR: L-Oppożizzjoni li ma tifhimx il-miżuri ekonomiċi ta’ għajnuna għan-negozji u s-self-employed


PR200708 20th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 40 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 40 Maltese Version


PR200707 20 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MILL-MINISTERU GĦAS-SAĦĦA


PR200706 20 ta’ April 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ, L-ISPORT U L-VOLONTARJAT: Jum ir-Rikonoxximent tal-Voluntiera ​


PR200705en 20th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND CAPITAL PROJECTS Maritime MT offering continuous teaching and training during COVID-19 crisis – new educational experiences in the maritime sector


PR200705 20 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TRASPORT, L-INFRASTRUTTURA U L-PROĠETTI KAPITALI


PR200704 20 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AKKOMODAZZJONI SOĊJALI U MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAĊ-ĊITTADINANZA U L-KOMUNITAJIET


PR200703 20 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX Projezzjoni b’messaġġ ta’ kuraġġ fuq is-swar taċ-Ċittadella


PR200702 20th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS The government’s voluntary repatriation assistance scheme for all foreign nationals extended until the 10th of May 2020


PR200701 19th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 39 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 39 Maltese Version


PR200700 18th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 38 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 38 Maltese Version


PR200699 18th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE AND FINANCIAL SERVICES​:​ Fitch affirms Malta’s ‘A+’ rating and revises the outlook to ‘stable’


PR200698 18th April 2020

PRESS RELEASE BY THE AGENCY FOR THE WELFARE OF ASYLUM SEEKERS


PR200697 18th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE AND FINANCIAL SERVICES Moody’s affirms Malta’s rating at A2 with a stable outlook


PR200696 18 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL​: Il-gvern jintervjeni biex isostni ‘l fuq minn 2,100 impjieg f’childcare centres u skejjel privati


PR200695en 18th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TOURISM AND CONSUMER PROTECTION MTA invites the world to ‘Dream Malta Now…Visit Later’


PR200695 18 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR L-Awtorità Maltija għat-Turiżmu tniedi l-kampanja ‘Oħlom issa … żurna ’l quddiem’


PR200694 18 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA Żewġ aġenziji ta’ kreditu internazzjonali jgħidu li, minkejja l-Covid-19, il-prospetti ta’ Malta huma stabbli


PR200693 18th April 2020

PRESS RELEASE BY THE OFFICE OF THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTRY FOR HEALTH Further investment in robotics in the health sector


PR200692 17 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU “L-imħabba li għandna lejn il-poplu Malti u Għawdxi u lejn pajjiżna hi kbira wisq biex inċedu f’mument fejn il-pajjiż qiegħed isejħilna.” – Il-Prim Ministru Robert Abela


PR200691 17th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 37 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 37 Maltese Version


PR200690 17 ta’April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL


PR200689 17 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI Il-LESA jgħinu lil persuni anzjani u lill-ambjent


PR200688 17 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX Investiment ta’ €500,000 għal Triq Virtu u Triq Birbuba fl-Għarb Għawdex


PR200687en 17th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE ECONOMY, INVESTMENT AND SMALL BUSINESSES


PR200687 17 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, L-INVESTIMENT U N-NEGOZJI ŻGĦAR


PR200686 17 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MINISTERU GĦAS-SAĦĦA U L-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX L-anzjani kollha li kienu fil-ward ta’ Sant’Anna ġew rilokati


PR200685en 17th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT The next step for online education: free online lessons for parents and educators


PR200685 17 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL Issa lezzjonijiet online b’xejn ukoll għall-edukaturi u l-ġenituri


PR200684 17 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MINISTERU GĦAS-SAĦĦA U L-MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI Jiġi estiż il-perjodu ta’ kwarantina fiċ-ċentru ta’ Ħal Far


PR200683 17th April 2020

STATEMENT BY THE MINISTRY FOR FINANCE AND FINANCIAL SERVICES – More Financial Assistance To Help Businesses Address Liquidity Difficulties – Ministry For Finance And Financial Services


PR200682 16th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 36 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 36 Maltese Version


PR200681en 16th April 2020

Press Release by the Ministry for Justice, Equality and Governance


PR200681 16 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA


PR200680en 16th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR AGRICULTURE, FISHERIES AND ANIMAL RIGHTS: Allocated funds to animal sanctuaries and NGOs


PR200680 16 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-BIEDJA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI: Allokati fondi għas-santwarji u għall-NGOs li jieħdu ħsieb lill-annimali


PR200679 16 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AKKOMODAZZJONI SOĊJALI Dawk affettwati mill-Covid-19 jirċievu benefiċċju li jkopri sa 80% tal-kirja


PR200678 16 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU Il-Prim Ministru Robert Abela jżur iċ-ċentru tas-saħħa f’Raħal Ġdid


PR200677en 16th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR HOME AFFAIRS, NATIONAL SECURITY AND LAW ENFORCEMENT Prisoners helping to combat the spread of Covid-19


PR200677 16 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI Priġunieri jgħinu kontra t-tixrid tal-Covid-19


PR200676en 16th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE FAMILY, CHILDREN’S RIGHTS AND SOCIAL SOLIDARITY €2.62 million financial aid reaches more employees


PR200676 16 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI Aktar minn €2.62 miljun fi ħlasijiet għal ħaddiema milquta mill-Covid-19


PR200675 16th April 2020

PRESS RELEASE BY BY THE MINISTRY FOR NATIONAL HERITAGE, ARTS AND LOCAL GOVERNMENT


PR200674en 16th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT Minister Bonnici reads stories for children on the programme ‘Naqraw Ftit’, organised by the National Literacy Agency


PR200674 16 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL Il-Ministru Bonnici jaqra stejjer għat-tfal fuq il-programm ‘Naqraw Ftit’, imtella’ mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu


Pr200673 15th April 2020

STATEMENT BY THE GOVERNMENT OF MALTA


PR200672 15th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 35 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 35 Maltese Version


PR200671en 15th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR HOME AFFAIRS, NATIONAL SECURITY AND LAW ENFORCEMENT New medical centre opens in Ħal Far to better contain the spread of COVID-19 among the migrant community


PR200671 15 ta’ April 2020

STQARIJJA MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI Jinfetaħ ċentru mediku ġdid f’Ħal Far sabiex jilqa’ b’mod aħjar it-tixrid ta’ COVID-19 fost il-komunità tal-immigranti


PR200670 15 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR €115,000 f’fondi mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu sabiex jitlesta x-xogħol ta’ manutenzjoni u restawr fuq il-Lascaris War Rooms u l-Mużew Time-Gun


PR200669en 15th April 2020

PRESS RELEASE BY THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR YOUTH, SPORT AND VOLUNTARY ORGANISATIONS National entity for integrity in sports


PR200669 15 ta’ April 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ, L-ISPORT U L-VOLONTARJAT Entità nazzjonali favur l-integrità fl-isport


PR200668en 15th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE ENVIRONMENT, CLIMATE CHANGE AND PLANNING Largest ever investment in waste management with state-of-the-art facilities announced


PR200668 15 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AMBJENT, IT-TIBDIL FIL-KLIMA U L-IPPJANAR: Jitħabbar l-ikbar investiment fl-immaniġjar tal-iskart permezz ta’ impjanti state-of-the-art


PR200667 14th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 34 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 34 Maltese Version


PR200666 14 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI


PR200665 14 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, INVESTIMENT U INTRAPRIŻI ŻGĦAR


PR200664en 14th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT


PR200664 14 ta’ Apri 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL


PR200663 13th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 33 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 33 Maltese Version


PR200662 13 ta’ April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS +356 2204 2800 – Helpline launched for all foreign nationals who wish to be repatriated


PR200661en 13th April 2020

​PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT: Work on new Qawra Primary School well underway – this €13 million project is expected to be completed in the current year​


PR200661 13 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL: Miexi b’ritmu tajjeb ħafna x-xogħol fuq l-iskola primarja ġdida fil-Qawra – proġett b’investiment ta’ €13-il miljun li mistenni jitlesta din is-sena stess​


PR200660en 13th April 2020

PRESS RELEASE BY THE GOVERNMENT OF MALTA


PR200660 13 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA


PR200659 13 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U GVERN LOKALI: Żieda sostanzjali fl-użu tal-e-books matul Marzu u April 2020​


PR200658 13 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU FI ĦDAN L-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU: Id-Dipartiment għar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjiegi jkompli jagħti servizz online u bit-telefonija


PR200657 12th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 32 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 32 Maltese Version


PR200656 12 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ENERĠIJA U L-IMMANIĠĠJAR TAL-ILMA Il-Ministru Michael Farrugia jżur lill-ħaddiema tal-Enemalta u tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma


PR200655 11th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 31 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 31 Maltese Version


PR200654 11 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ U MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI


PR200653 11 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MINISTERU GĦAS-SAĦĦA


PR200652 11 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT L-Uffiċċju tal-President juri solidarjetà mal-impjegati tal-Isptar Mater Dei


PR200651 10th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 30 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 30 Maltese Version


PR200650en 10th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS AND THE MINISTRY FOR HOME AFFAIRS, NATIONAL SECURITY AND LAW ENFORCEMENT Malta should not carry the burden of migrant trafficking


PR200650 10 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ U MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI Malta m’għandhiex iġġorr il-piż tat-traffikar tal-immigranti


PR200649 10 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MILL-MINISTERU GĦAS-SAĦĦA​: Imniedi helpline 24/7 għas-saħħa mentali tul l-imxija tal-Covid-19


PR200648 9 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA


PR200647 9th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 29 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 29 Maltese Version


PR200646en 9th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE ECONOMY, INVESTMENT AND SMALL BUSINESSES Payments for COVID-19 Wage Supplement, Quarantine Leave and Telework will start being issued next week


PR200646 9 ta’ April 2020

​STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, INVESTIMENT, NEGOZJI ŻGĦAR: Ħlasijiet tas-Suppliment Salarju Covid-19, Leave tal-Kwarantina u Telework ser jibdew mill-ġimgħa d-dieħla


PR200645 9 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU: Il-Prim Ministru Robert Abela jżur il-ħaddiema tad-Direttorat tat-Tindif Pubbliku


PR200644 9th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS: Government announces voluntary repatriation assistance scheme for all foreign nationals


PR200643en 9th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE ENVIRONMENT, CLIMATE CHANGE AND PLANNING Greening our country: launch of new environmental projects ​


PR200643 9 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AMBJENT, IT-TIBDIL FIL-KLIMA U L-IPPJANAR Inħaddru pajjiżna: tnedija ta’ proġetti ambjentali


PR200642 9 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MINISTERU GĦAS-SAĦĦA


PR200641 8th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 28 English Version 

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 28 Maltese Version 


PR200640 8th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE NATIONAL HERITAGE, THE ARTS AND LOCAL GOVERNMENT


PR200639en 8th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND CAPITAL PROJECTS The Grand Harbour Regeneration Corporation restores 14 shrines and statues in the Marsamxett area


PR200639 8 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TRASPORT, L-INFRASTRUTTURA U L-PROĠETTI KAPITALI Il-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir twettaq restawr fuq 14-il niċċa u statwa li jinsabu fl-akwati ta’ Marsamxett


PR200638en 8th April 2020

​​PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TOURISM AND CONSUMER PROTECTION: Online Learning at ITS a success – Positive Student Survey 


PR200638 8 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR: It-tagħlim online fl-ITS suċċess – stħarriġ pożittiv fost l-istudenti


PR200637 8 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU


PR200636en 8th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR HOME AFFAIRS, NATIONAL SECURITY AND LAW ENFORCEMENT


PR200636 8 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI


PR200635 8th April 2020

PRESS RELEASE BY THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR CITIZENSHIP AND communities: No children will be separated from their families. No children will be sent home


PR200634en 8th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE FAMILY, CHILDREN’S RIGHTS AND SOCIAL SOLIDARITY More than €1 million in payments to employees affected by Covid-19


PR200634 8 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI Aktar minn €1 miljun fi ħlasijiet, sa issa, għall-ħaddiema milquta bil-COVID-19


PR200633 8 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT: Dr Mark Chetcuti jinħatar Prim Imħallef


PR200632 8 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA : Dott. Mark Chetcuti jieħu l-ġurament tal-ħatra bħala Prim Imħallef


PR200631 8 ta’ April 2020

​​STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI


PR200630 7th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 27 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 27 Maltese Version


PR200629 7 ta’ April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE NATIONAL HERITAGE, THE ARTS AND LOCAL GOVERNMENT


PR200628 7 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR


PR200627 7 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI: Żieda ta’ €33 miljun fin-nefqa fuq il-benefiċċji soċjali fl-2019


PR200626en 7th April 2020

ENVIRONMENTAL HEALTH DIRECTORATE NOTICE


PR200626 7 ta’ April 2020

AVVIŻ MID-DIRETTORAT GĦAS-SAĦĦA AMBJENTALI


PR200625en 7th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT “The distribution of lunches to students is in itself an expression of solidarity” – Minister Owen Bonnici


PR200625 7 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL “Id-distribuzzjoni tal-ikel lill-istudenti huwa minnu nnifsu ġest ta’ solidarjetà” – Ministru Owen Bonnici


PR200624en 7th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS​


PR200624 7 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ


PR200623 7 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX: Titlesta Triq il-Munxar b’valur ta’ madwar €300,000


PR200622 6th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 26 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 26 Maltese Version


PR200621 6 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA Unjoni Ewropea li trid tħares aktar lejn diġitalizzazzjoni tal-ġustizzja


PR200620en 6th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS AND THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR CONSUMER PROTECTION AND PUBLIC CLEANSING Malta welcomes donation of 500,000 face masks from PRAUDE Asset Management Ltd


PR200620 6 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ U MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR U L-INDAFA PUBBLIKA


PR200619 6 ta’ April 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-UGWALJANZA U R-RIFORMI Is-Segretarju Parlamentari Rosianne Cutajar issellem lil Lassana Cisse Souleymane, sena wara l-qtil tiegħu


PR200618 6 ta’ April 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ, L-ISPORT U L-VOLONTARJAT Imnedija ‘#BeActive at Home’


PR200617en 6th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT LifeLong Learning Centre is currently offering 197 academic courses online


PR200617 6 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL Iċ-Ċentru tal-LifeLong Learning baqa’ għaddej b’197 kors akkademiku


PR200616 6 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX Gozo-Unity in Creativity – titnieda pjattaforma online ta’ arti viżiva u kreattiva


PR200615 5th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 25 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 25 Maltese Version


PR200614 5 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA


PR200613 4th April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 24 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 24 Maltese Version


PR200612en 4th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS Malta calls for strong EU support to Libya where persistent fighting is exacerbating the spread of COVID-19 and increasing the risk of irregular migration


PR200612 4 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ Malta tappella għal sostenn b’saħħtu tal-Unjoni Ewropea fil-Libja, fejn il-ġlied persistenti qed jimmina l-ġlieda kontra t-tixrid tal-COVID-19 waqt li jżid ir-riskju tal-migrazzjoni irregolari


PR200611 4 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA Il-gvern se jassisti liż-żewġ anzjani Maltin li nqabdu fuq cruiseliner fi triqtu lejn l-Ingilterra


PR200610 4th April 2020

PRESS RELEASE BY THE MALTA COMPETITION AND CONSUMER AFFAIRS AUTHORITY


PR200609 4 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT Messaġġ mill-President George Vella f’għeluq l-ewwel sena tal-Presidenza


PR200608 3rd April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 23 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 23 Maltese Version


PR200607 3 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI U MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA


PR200606 3 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI ‘Il fuq minn €400 miljun għall-ħruġ tal-Istocks tal-Gvern


PR200605 3rd April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE AND FINANCIAL SERVICES Auction results and allocation of the Malta Government Stock Issue – April 2020


PR200604en 3rd April 2020

​​PRESS RELEASE BY THE PARLIAMENTARY SECRETERIAT FOR CITIZENSHIP AND COMMUNITIES: Further changes to the services provided by Identity Malta Agency in view of the latest developments of COVID-19


PR200604 3 ta’ April 2020

​STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAĊ-ĊITTADINANZA U L-KOMUNITAJIET: Aktar tibdil fil-proċeduri tas-servizz offrut minn Identity Malta fid-dawl tal-aħħar żviluppi ta’ COVID-19


PR200603 3 ta’ April 2020

​STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA Għajnuna lill-mezzi tax-xandir ​


PR200602en 3rd April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT Minister for Education and Employment visits MCAST, experiences online lectures


PR200602 3 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL Żjara mill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol fl-MCAST waqt lezzjonijiet online


PR200601 3 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U GVERN LOKALI


PR200600 3 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU “Grazzi tax-xogħol tagħkom” – Il-Prim Ministru lill-pulizija u membri ta’ entitajiet oħra li qed jagħtu s-servizz tagħhom fl-isfida tal-Covid-19


PR200599 2nd April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 22 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 22 Maltese Version


PR200598 2 ta’ April 2020

​STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MILL-MINISTERU GĦAS-SAĦĦA: Tiżdied il-kapaċità tal-ammont ta’ testijiet tal-COVID 19 li jista’ jagħmel pajjiżna kuljum


PR200597 2 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX: F’Għawdex jissoktaw ix-xogħlijiet fit-toroq – jitlestew 2 toroq b’valur ta’ €500,000


PR200596 2nd April 2020

​PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE AND FINANCIAL SERVICES: Pricing Guidelines of Fixed Rate Malta Government Stock Issue April 2020


PR200595en 2nd April 2020

​PRESS RELEASE BY THE MINISTRY WITHIN THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER: Covid-19 crystallises how digital, sustainable economies are the way forward – Carmelo Abela​


PR200595 2 ta’ April 2020

​​STQARRIJA MILL-MINISTERU FL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU: Il-Covid-19 wera biċ-ċar kif ekonomiji diġitali u sostenibbli huma l-pass li jmiss – il-Ministru Carmelo Abela


PR200594en 2nd April 2020

PRESS RELEASE BY THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR YOUTH, SPORT AND VOLUNTARY ORGANISATIONS Launch of hotline to help voluntary organisations


PR200594 2 ta’ April 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ, L-ISPORT U L-VOLONTARJAT Imniedi hotline biex jassisti lill-għaqdiet volontarji


PR200593en 2nd April 2020

PRESS RELEASE BY FESTIVALS MALTA Festivals Malta announces that Summer Carnival 2020 is cancelled


PR200593 2 ta’ April 2020

STQARRIJA MINN FESTIVALS MALTA Festivals Malta tħabbar li l-Karnival tas-Sajf 2020 hu kkanċellat


PR200592en 2nd April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR HOME AFFAIRS, NATIONAL SECURITY AND LAW ENFORCEMENT Parliament approves a new method of appointing a Police Commissioner


PR200592 2 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI Approvat metodu ġdid ta’ kif jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija


PR200591 1st April 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 21 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 21 Maltese Version


PR200590en 1st April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY WITHIN THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER: Employees’ wages and conditions related to the Covid-19 situation may only be changed following discussions with the Regulator


PR200590 1 ta’ April 2020

​​​STQARRIJA MILL-MINISTERU FI ĦDAN L-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU: Pagi u kundizzjonijiet tal-ħaddiema marbuta mal-Covid-19, jistgħu jitbiddlu biss wara diskussjoni mar-Regolatur


PR200589en 1st April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR AGRICULTURE, FISHERIES AND ANIMAL RIGHTS Covid-19 precautionary measures


PR200589 1 ta’ April 2020

​​STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI: Miżuri ta’ prekawzjoni fir-rigward ta’ Covid-19


PR200588 1 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT: Qbil dwar ħatra ta’ Prim Imħallef


PR200587 1 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA


PR200586 1 ta’ April 2020

​STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA: Qbil bla preċedent bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni: Dr Mark Chetcuti se jkun il-Prim Imħallef il-ġdid


PR200585en 1st April 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT Visit by the Minister for Education and Employment at the University of Malta related to online lectures


PR200585 1 ta’ April 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL Żjara mill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol fl-Università relatata mal-lezzjonijiet online


PR200584 31 ta’ Marzu 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 20 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 20 Maltese Version


PR200583 31 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX Jitħabbru miżuri mandatorji biex ikun evitat vjaġġar mhux essenzjali bejn il-gżejjer


PR200582 31 ta’ Marzu 2020

​​STQARRIJA MILL-MINSTERU GĦALL-ENERĠIJA U L-IMMANIĠĠJAR TAL-ILMA: Traħħis ieħor fil-prezzijiet li se jgawdu minnu l-familji Maltin u Għawdxin u n-negozji


PR200581 31 ta’ Marzu 2020

​​​​STQARRIJA MILL-AWTORITÀ TAD-DJAR: Avviż dwar kuntratti tal-kirjiet privati li huma reġistrati mal-Awtorità tad-Djar​


PR200580 30 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI Miżuri ġodda b’rabta mal-imxija tal-Covid-19


PR200579 30 ta’ Marzu 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 19 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 19 Maltese Version


PR200578 30 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI Aktar fondi sabiex jiġu mgħejuna l-bdiewa, r-raħħala u s-sajjieda Maltin


PR200577en 30th March 2020

PRESS RELEASE BY THE NATIONAL AUDIT OFFICE A review of the ethical framework guiding public employees


PR200477 30 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU NAZZJONALI TAL-VERIFIKA Ħarsa lejn il-qafas etiku li jiggwida lill-impjegati pubbliċi


PR200576en 30th March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS AND BY THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR CONSUMER PROTECTION AND PUBLIC CLEANSING Malta receives donation of 100,000 surgical face masks from Chinese company


PR200576 30 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ U MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR U L-INDAFA PUBBLIKA Malta tilqa’ donazzjoni ta’ mitt elf maskra protettiva tal-ħalq minn kumpanija Ċiniża


PR200575 30 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-KUMITAT FESTI NAZZJONALI


29th March 2020

COVID-19 BULLETIN – ISSUE 18 English Version

COVID-19 BULLETIN – ISSUE 18 Maltese Version


PR200573 28 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MINISTERU GĦAS-SAĦĦA U L-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX: Għawdex ippreparat ukoll għal kontra l-COVID-19


PR200572 28th March 2020

COVID-19 BULLETIN – ISSUE 17 English Version

COVID-19 BULLETIN – ISSUE 17 Maltese Version


PR200571en 28th March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR AGRICULTURE, FISHERIES AND ANIMAL RIGHTS: Temporary licences for persons with a farmer’s market permit as street hawkers


PR200571 28 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI: Liċenzji temporanji ta’ bejjiegħa tat-triq għal persuni li għandhom permess fis-suq tal-bdiewa


PR200570en 28th March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT : The Government announces seven decisions regarding schools, educational institutions and examinations


PR200570 28 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL: Il-Gvern iħabbar seba’ deċiżjonijiet marbuta mal-iskejjel, l-istituzzjonijiet edukattivi u l-eżamijiet


PR200569 28 ta’ Marza 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI Mil-lum jibda jitħallas iċ-child bonus


PR200568 27th March 2020

COVID-19 BULLETIN – ISSUE 16 English Version

COVID-19 BULLETIN – ISSUE 16 Maltese Version


PR200567en 27th March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT: Minister for Education and Employment virtually joins a primary school lesson


PR200567 27 ta’ Marzu 2020

​STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL: Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol jingħaqad virtwalment f’lezzjoni tal-primarja


PR200566 27 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-FONDI EWROPEJ


PR200565 27 ta’ Marzu 2020

​STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI :Il-kriminalità tonqos b’10% fuq tliet snin 


PR200564en 27th March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE FAMILY, CHILDREN’S RIGHTS AND SOCIAL SOLIDARITY Phone 1772 if you’re feeling lonely


PR200564 27 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI Ċempel 1772 jekk tħossok waħdek


PR200563 27 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA COVID-19: Aktar minn 30 avviż legali jew ordni f’inqas minn ġimagħtejn, biex tkompli tkun protetta l-ħajja tal-Maltin


PR200562en 27th March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE NATIONAL HERITAGE, THE ARTS AND LOCAL GOVERNMENT New initiatives launched on World Theatre Day


PR200562 27 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U GVERN LOKALI Inizjattivi ġodda mħabbra fil-Jum Dinji tat-Teatru


PR200561en 27th March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE AND FINANCIAL SERVICES New Issue of Fixed Rate Malta Government Stock by Auction – April 2020


PR200561 27 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI Ħruġ Ġdid b’Irkant ta’ Stock tal-Gvern ta’ Malta b’Rata ta’ Mgħax Fissa – April 2020


PR200560 27 ta’ Marzu 2020

TMIEM IL-ĦIN TAX-XITWA


PR200559 26th March 2020

COVID-19 BULLETIN – ISSUE 15 English Version

COVID-19 BULLETIN – ISSUE 15 Maltese Version


PR200558 26 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MINN SERVIZZ.GOV, MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI U MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI Jingħalqu ċ-ċentri kollha ta’ servizz.gov u l-Uffiċċji Distrettwali tas-Sigurtà Soċjali b’effett


PR200557en 26th March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR AGRICULTURE, FISHERIES AND ANIMAL RIGHTS The impact of coronavirus on agriculture and fisheries discussed during high-level video conference by EU agriculture and fisheries ministers


PR200557 26 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI L-impatt ta’ COVID-19 fuq is-setturi tal-agrikoltura u s-sajd diskussa waqt high-level video conference mill-ministri tal-Agrikoltura u s-Sajd tal-Unjoni Ewropea


PR200556 26th March 2020

PRESS RELEASE BY THE ARMED FORCES OF MALTA AFM rescue


PR200555 25th March 2020

COVID-19 BULLETIN – ISSUE 14 English Version

COVID-19 BULLETIN – ISSUE 14 Maltese Version


PR200554en 25th March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR THE NATIONAL HERITAGE, THE ARTS AND LOCAL GOVERNMENT


PR200554 25 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI: Introdotta pjattaforma diġitali għal-laqgħat tal-gvernijiet lokali


PR200553 25 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MILL-MINISTERU GĦAS-SAĦĦA


PR200552en 25th March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT AND THE MINISTRY FOR HOME AFFAIRS, NATIONAL SECURITY AND LAW ENFORCEMENT


PR200552 25 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL U MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI


PR200551en 25th March 2020

PRESS RELEASE BY THE NATIONAL AUDIT OFFICE: The disposal of the site formerly occupied by the Institute of Tourism Studies


PR200551 25 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU NAZZJONALI TAL-VERIFIKA It-trasferiment tas-sit tal-Istitut għall-Istudji Turistiċi


PR200550 25 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR


PR200549 24 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU Ippreżentat pakkett aġġornat ta’ għajnuna maqbul mal-imsieħba soċjali


PR200548 24th March 2020

COVID-19 BULLETIN – ISSUE 13 English Version

COVID-19 BULLETIN – ISSUE 13 Maltese Version


PR200547en 24th March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS Minister Evarist Bartolo calls for a common European Union effort against the spread of COVID-19


PR200547 24 ta’ Marzu 2020

PR200546 24 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MILL-MINISTERU GĦAS-SAĦĦA: Malta t-tielet l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li qed jagħmel testijiet għal Covid-19


PR200545 24 ta’ Marzu 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE AND FINANCIAL SERVICES: Finance minister participates in ECOFIN meeting on the stability and economic impact of COVID-19


PR200544en 24th March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR HOME AFFAIRS, NATIONAL SECURITY AND LAW ENFORCEMENT More than 2,500 spot-checks carried out in 10 days


PR200544 24 ta’ Marzu 2020

STQARIJJA MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI Iktar minn 2,500 spezzjoni f’10 ijiem


PR200543 23rd March 2020

COVID-19 BULLETIN – ISSUE 12 English Version

COVID-19 BULLETIN – ISSUE 12 Maltese Version


PR200542en 23rd March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT Part of St Benedict’s College Kirkop Secondary School turned into a kitchen for a good cause


PR200542 23 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL Parti mill-Kulleġġ San Benedittu f’Ħal Kirkop tinbidel fi kċina b’għan filantropiku


PR200541en 23rd March 2020

PRESS RELEASE BY THE ELECTORAL COMMISSION


PR200541 23 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-KUMMISSJONI ELETTORALI


PR200540en 23rd March 2020

ENVIRONMENTAL HEALTH DIRECTORATE NOTICE


PR200540 23 ta’ Marzu 2020

AVVIŻ MID-DIRETTORAT GĦAS-SAĦĦA AMBJENTALI


PR200539en 22nd March 2020

STATEMENT BY THE OFFICE OF THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTRY FOR HEALTH


PR200539 22 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MINISTERU GĦAS-SAĦĦA


PR200538 22nd March 2020

COVID-19 BULLETIN – ISSUE 11 – English Version

COVID-19 BULLETIN – ISSUE 11 – Maltese Version


PR200537 23rd January 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 10 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 10 Maltese Version


PR200536 21 ta’ Marzu 2020

​STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX: Jibda proġett ta’ €8 miljun fi Triq l-Imġarr fin-Nadur, wara sena u nofs magħluqa


PR200535 20 ta’ Marzu 2020

​STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA: Il-Gvern f’taħdidiet kontinwi


PR200534 20 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI


PR200533 20th March 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 9 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 9 Maltese Version


PR200532en 20th March 2020

PRESS RELEASE BY THE COMMISSION ON GENDER-BASED VIOLENCE AND DOMESTIC VIOLENCE The imperative of taking care of each other at this time of social isolation


PR200532 20 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-KUMMISSJONI DWAR IL-VJOLENZA ABBAŻI TA’ ĠENERU U L-VJOLENZA DOMESTIKA L-importanza assoluta li nieħdu ħsieb xulxin waqt dan iż-żmien ta’ iżolament


PR200531en 20th March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR NATIONAL HERITAGE, THE ARTS AND LOCAL GOVERNMENT Heritage Malta opens virtual doors to its cultural sites


PR200531 20 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI Heritage Malta tiftaħ bibien virtwali għas-siti kulturali


PR200530 20th March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS Malta commemorates the 50th anniversary of the Organisation Internationale de la Francophonie


PR200529 19th March 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 8 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 8 Maltese Version


PR200528 19 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAĊ-ĊITTADINANZA U L-KOMUNITAJIET Estensjoni ta’ permessi ta’ residenza u ta’ xogħol lill-ħaddiema kollha barranin fl-oqsma tas-saħħa u tal-kura tal-anzjani u tan-nies b’diżabilità, fid-dawl tal-aħħar żviluppi


PR200527 19 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAĊ-ĊITTADINANZA U L-KOMUNITAJIET Tibdil fil-proċeduri tas-servizz offrut mill-Uffiċċju tar-Reġistrar tal-Artijiet


PR200526 19th March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TOURISM AND CONSUMER PROTECTION: Establishments adhering to the Legal Notice which requests their closure


PR200525en 19th March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT​Working Group issues further guidelines on online teaching​


PR200525 19 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL: Il-Grupp ta’ Ħidma joħroġ aktar linji gwida dwar it-tagħlim online​


PR200524 19th March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS: Closure of Malta International Airport – Notice to travellers


PR200523 19 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT: Messaġġ lill-poplu Malti u Għawdxi mill-President tar-Repubblika, George Vella, b’rabta mas-sitwazzjoni f’Malta tal-COVID-19


PR200522 19 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MILL-MINISTERU GĦAS-SAĦĦA


PR200521 18th March 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 8 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 8 Maltese Version 


PR200520 18 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU – Pakkett finanzjarju ta’ €1.81biljun sabiex tkun mgħejjuna l-ekonomija


PR200519en 18th March 2020

​PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND CAPITAL PROJECTS


PR200519 18 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TRASPORT, L-INFRASTRUTTURA U L-PROĠETTI KAPITALI: Laqgħa ta’ konferenza diġitali bejn il-Ministru Ian Borg u ministri għat-trasport fi stati membri oħra


PR200518 18 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA Sospensjoni ta’ dawk it-termini li jirrigwardaw il-ħidma tan-Nutara Pubbliċi


PR200517en 18th March 2020

PRESS RELEASE BY THE ELECTORAL COMMISSION


PR200517 18 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-KUMMISSJONI ELETTORALI


PR200516 18th March 2020

PRESS RELEASE BY THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR FINANCIAL SERVICES AND DIGITAL ECONOMY


PR200515 18 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX


PR200514 18 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA


PR200513 17th March 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 6 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 6 Maltese Version


PR200512 17 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI Tisħiħ tal-komunikazzjoni għall-anzjani


PR200511en 17th March 2020

ENVIRONMENTAL HEALTH DIRECTORATE NOTICE


PR200511 17 ta’ Marzu 2020

AVVIŻ MID-DIRETTORAT GĦAS-SAĦĦA AMBJENTALI


PR200510en 17th March 2020

PRESS RELEASE BY THE ELECTORAL COMMISSION


PR200510 17 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-KUMMISSJONI ELETTORALI


PR200509en 17th March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR TOURISM AND CONSUMER PROTECTION ITS students will continue their studies online


PR200509 17 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR L-istudenti tal-ITS se jkunu jistgħu jkomplu bl-istudji tagħhom onlajn


PR200508 17 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI U MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-ANZJANITÀ ATTIVA U L-PERSUNI B’DIŻABILITÀ


PR200507 16th March 2020

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 5 English Version

COVID-19 – BULLETIN – ISSUE 5 Maltese Version


PR200506 16 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU: Se jiġu magħluqa l-bars, ristoranti, gyms, każini u swali taċ-ċinema fost oħrajn b’effett minn għada f’nofs il-lejl


PR200505 16 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI Nassiguraw il-kontinwazzjoni tas-servizz tas-Substance Misuse Out-Patients Unit (DETOX)


PR200504en 16th March 2020

PRESS RELEASE BY THE ELECTORAL COMMISSION


PR200504 16 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-KUMMISSJONI ELETTORALI


PR200503en 16th March 2020

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT: Maintenance work is being done in 66 state schools and educational centres around Malta and Gozo


PR200503 16 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL: Għaddej xogħol ta’ manutenzjoni f’66 skola statali u ċentru edukattiv f’Malta u Għawdex​


PR200502 16 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA Għal mistoqsijiet dwar l-operat tal-Qorti – 2590 2000


PR200501 16 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX


PR200500 16 ta’ Marzu 2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI

%d bloggers like this: